sv-SEde-DEen-GBru-RU

Produkter

Slitgods

Bruzaholms Bruk har lång erfarenhet av slitgodstillverkning. Vi tillverkade det första slitgodset till asfaltsblandare redan i början av 1950-talet, och är sedan dess ett begrepp i asfaltsblandarbranschen. Numera är vi den ledande leverantören till de flesta tillverkare av asfaltsblandare i Västeuropa.

I Tyskland har man sedan länge kallat vårt BZ 95 för ”Schwedenstahl”. Detta material har exceptionellt hög slitstyrka med en hårdhet på 650 HB. BZ 95 används även till slitgods i betongblandare och grustvättar. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra slitgodsprodukter genom att utveckla nya material och förbättrad design mot slitageangrepp.Legeringar:
Nihard
Högkromlegerat vitjärn

Bainitisk segjärn med hög slitstyrka

Asfalt  Betong Grustvätt

 

Värmebeständigt

Vi levererar värmebeständigt gjutgods till förbränningsanläggningar samt till värmebehandlingsugnar.
Våra material har en värmebeständighet upp till 1150°C. BZ 45 klarar temperaturer upp till 800°C, BZ 720 med 26% Cr klarar 1050°C och BZ 816 med >31% Cr klarar 1150°C.
Dessutom har vi vissa krom och nickelbaserade legeringar om bättre varmhållfasthet samt seghet önskas.Legeringar:

Högkromlegerat stål/vitjärn med
glödskalstemperaturer upp till 1150°C.

Lågkromlegerat gråjärn med värmebeständighet
upp till 800°C.

Krom-Nickel-legerat stål till specialapplikationer.

Sopförbränning Biobränsle