sv-SEde-DEen-GBru-RU

Biobränsle1. Rosterstav för förbränning av biobränslen i
BZ 816. Rosterstavarna utsätts för höga
temperaturer samt även för slitageangrepp
vilket BZ 816 klarar bra att motstå.

2. Rosterstavar till en förbränningspanna på
mellan 5-10MW, Stavarna är i BZ 810.