sv-SEde-DEen-GBru-RU

Grustvätt

I bl.a. Tyskland används grustvättar som mekaniskt renar gruset från lera och andra föroreningar. I Sverige är metoden ovanlig. Denna bearbetning av grusmassorna ger upphov till stort slitage på grustvättningsmaskinerna. En vanlig typ av tvätt är sk. svärdtvätt. Här har BZ 95 som material ökat i popularitet på bekostnad av härdad plåt 500 HB. Med BZ 95 har livslängden på svärden ökat avsevärt.

Produkter Grustvätt


1. Överdel på ett svärd. Denna modell är tvådelad.
Den övre delen slits fortare. Normalt växlas
överdelar på samma tid som en underdel byts
(underdelen saknas på bilden).

2. Svärd till en 36” svärdtvätt. Materialet är BZ 95.

3. En komplett konvertering av svärdtvätt med
stålplåtssvärd. Här har vi tillverkat en
medbringare i stål i samarbete med VeRotool
GmbH, Ratingen och överdel respektive
underdel av svärdet i vårt BZ 95. Denna tvätt
är försedd med 2 axlar. För att inte svärden
skall kollidera har ena hörnet på överdelen
fasats av. Denna lösning har ökat livslängden
med 3 gånger jämfört med 500HB stålplåt.
Endast toppen behöver bytas efter denna tid.
Bottensvärdet byts efter sex gånger
motsvarande tidigare stålplåtssvärd.
Tvåaxlad svärdtvätt.
Här har de tidigare
stålplåtssvärden
tillverkats i BZ 95.
Svärdet har nu väsentligt
längre livslängd.

Slithuvud i en grustvätt som
används till grus med hög andel
av lera. Material BZ 95. Mycket vanlig
i Tyskland som första processteg i att
rena gruset från lera.