sv-SEde-DEen-GBru-RU

Sopförbränning

Med ökande miljökrav och även restriktionen att lägga avfall på
deponi kommer avfallsförbränningen att öka. De ökande miljökraven
speciellt på rökgaser ger också högre förbränningstemperaturer, som gör
att belastningen på rosterna ökar. Detta har Bruzaholms Bruk tagit fasta
på och vi ligger helt i linje med denna utveckling. Vi har ett stort
program med ugnsdetaljer i värmebeständigt gjutgods som klarar de ökande
kraven. På bilden syns rosterdetaljer från Bruzaholm där god livslängd
uppnåtts.

 


1. Helt rosterblock i BZ 720. Detaljen gjuts
i två stycken och svetsas samman med
stålstänger. I detta block läggs rosterlameller
(se bild 4).
 

4. Rosterlamell som monteras i rosterblocket
bild 1. BZ 720.

2. Rosterstav i BZ 816 alternativt BZ 652.
Rosterstaven sitter i avfallsförbrännings-
pannor. För att tillse att god passform erhålls
bearbetas staven till snäva toleranser.

5. Samlingslådeskydd för rör i BZ 816.

3. Rosterblock som ersätter flera stavar är vår egen
konstruktion. Blocken bultas ihop och förses
med handskar. Denna lösning ger ett roster
som är mycket stabilt och slitaget på de rörliga
rostervagnarna minskas. Livslängden har även
ökat jämfört med konventionella rosterstavar.
Material BZ 816 med över 31% Krom. Passbit för
att kunna klara andra rosterbredder. 1 passbit per rad.
 

Bruzaholm levererar till ett stort antal värmekraftverk i Skandinavien.
 

Roster i värmeverk